Kim jesteśmy

Pomagamy przedsiębiorcom w pozyskaniu kadry wykwalifikowanej i pomocniczej.
Specjalizujemy się w zatrudnianiu pracowników tymczasowych i projektowych.

Oferujemy rozwiązania leasingu pracowniczego w obszarze wykwalifikowanych pracowników operacyjnych (w tym również IT). Przejmujemy całe działy Klientów, uzupełniając je o brakujące wakaty i minimalizując niekorzystne zjawiska rotacji pracowniczej.

Zespoły pracowników formułujemy tak, aby zapewnić sprawną komunikację oraz wysoką efektywność pracy. Wspieramy menedżerów w procesie przyjmowania i szybkiego adaptowania obcokrajowców w swoich zespołach.

Od 2018 jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 20217.

Nasz zespół

SEBASTIAN KARPIŃSKI

CEO PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu i współzałożyciel Temp Job, odpowiedzialny za wszystkie aspekty operacyjne oraz formalne w firmie.

Identyfikuje nowe kontakty handlowe i prowadzi bezpośrednią sprzedaż projektów leasingu pracowniczego.

Dba o prawidłowość rozliczeń z Klientami oraz pracownikami.

Pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami publicznymi (w tym w szczególności urzędami pracy).

ANDRII MATUSHKO

DYREKTOR OPERACYJNY

W Temp Job koordynuje realizację projektów.

Dba o właściwy dobór i rozwój kompetencji zatrudnianych pracowników.

Zapewnia im wsparcie w trakcie realizowanych projektów, aktywnie pomaga w pokonywaniu barier kulturowych zarówno po stronie pracowników jak i naszych klientów.

KAMIL KOWALIK

DYREKTOR FINANSOWY

Wspiera biznes we wszystkim co związane z liczbami oraz usprawnianiem procesów. Specjalizuje się w budżetowaniu i raportowaniu zarządczym a ponad 10-letnie doświadczenie nauczyło go podchodzić elastycznie do każdego wyzwania.

Gdy potrzebuje odświeżyć umysł z zapałem przemierza górskie szlaki szukając nowych wyzwań i inspiracji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

OLENA POBEREZHNYK

HR&ADMIN SPECIALIST

W Temp Job dba o sprawną obsługę legalizacji pobytu i pracy pracowników projektowych.

Zarządza kwestiami formalnymi (legalizacja pobytów, pozwoleń na pracę) czy niezbędnych badań lekarskich i szkoleń BHP.

Organizuje noclegi dla pracowników i wspiera obszary administracyjne biura.

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

Kilkuletnie doświadczenie w rekrutacjach na stanowiskach w logistyce i gospodarce magazynowej.
Specjalizujemy się w obsłudze rynku e-commerce.
Współpracują z nami liderzy tego rynku

DLA PRACODAWCÓW

Przykłady realizowanych projektów:

 • wsparcie obsługi magazynowej firm e-commerce oraz dystrybucji w branży auto-motive
 • pracownicy pralni przemysłowych
 • wsparcie procesów produkcyjnych (produkcja opakowań dla branży kosmetycznej)
 • pracownicy magazynowi i księgowości.

Przejęcia całych zespołów:

 • dział zakupów w firmie z branży facility managent
 • dział wsparcia sprzedaży cold calling.

DLACZEGO LEASING PRACOWNICZY OD NAS?

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Rozliczenie usług na podstawie faktycznej pracochłonności
Wynagrodzenie Temp Job obejmuje pełny koszt zatrudnienia

Stawka godzinowa Temp Job obejmuje pełny koszt pracy, w tym:

 • wynagrodzenia wraz ze wszystkimi narzutami i ubezpieczeniem ZUS
 • koszty pozwoleń na pracę
 • koszty szkoleń podstawowych BHP
 • badania lekarskie
 • zakwaterowanie (oferta nie obejmuje zakwaterowania)
 • dowóz pracowników do lokalizacji Klienta ((oferta nie obejmuje codziennych dojazdów do pracy)

DLA PRACOWNIKÓW

Zatrudniamy

Pracowników magazynowych, spawaczy, pracowników budowlanych pracowników pomocniczych, pracowników biurowych, 

NASI PRACOWNICY DOCENIAJĄ NAS ZA:

Legalna
praca i pobyt

Elastyczne
formy zatrudniania

Pracownicze
plany kapitałowe

Bezpieczeństwo

Badanie lekaraskie

Benefity
pracownicze

Proces rekrutacji

1

publikacja ogłoszenia
na krajowych i zagranicznych
portalach internetowych

2

Rozmowa telefoniczna
naszego Koordynatora
z wybranymi kandydatami

3

Weryfikacja możliwości
zatrudnienia

4

Ustalenie dogodnego dla obu
stron terminu rozpoczęcia
pracy (uwzględniając czas na
relokację)

5

Uczestnictwo pracownika
w szkoleniu BHP oraz
zgłoszenie się na badanie
lekarskie w wyznaczonym
przez Kordynatora terminie

6

Podpisanie umowy
i oddelegowanie pracownika
do miejsca pracy

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000748310, NIP: 5130256692, REGON: 381294880, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł wpłacony w całości.

Kontakt

Temp Job sp. z o.o.
ul. Warszawska 15
32-086 Węgrzce

Tel. +48 785 059 455
@ biuro@tempjob.pl